Terasy a balkony Botament

Dobré plánování a správný systém

Detailní popis

Dobré plánování a správný systém

Pokládka dlaždic ve vnějším prostředí

Dlaždice patří již dlouhá léta mezi tradiční krytiny ve vnějším prostředí. Přinášejí výhody svým optickým vzhledem a zároveň praktickými vlastnostmi. Dlaždice a přírodní kameny jsou dostupné v mnoha formátech i barvách a díky této pestrosti vyhoví téměř každému
přání zákazníků.
Plně zalité spáry pak umožňují snadné čištění povrchů. Během let dochází k stálému nárůstu velikosti formátů a výběr druhů krytin se dále rozšiřuje. Také výrobky pro pokládku se musí souběžně přizpůsobovat novým požadavkům.
Balkóny a terasy jsou vystaveny působení mnoha vlivů. Krytiny i hmoty pro kladení jsou opotřebovávány až na hranici jejich únosnosti. Souvrství jsou běžně vystavena
trvalé vlhkosti, cyklům zmrazení – tání a teplotnímu namáhání, čemuž musí čelit dlouhé roky.
V dřívějších dobách byly používány spíše menší formáty, z hutných lisovaných krytin, v současnosti jsou představy zákazníků docela jiné. Velkoformátové dlaždice položené v interiéru mohou být klidně umístěny také ve vnějším prostředí.
Hlavní pozornost se často zaměřuje na finální podobu, tedy na krytinu, zatímco vše pod ní zůstává stranou zájmu jako nedůležité. Tedy jen do chvíle, kdy se objeví první optické vady na kráse a teprve tímto okamžikem přechází pozornost na souvrství pod dlaždicemi. V následujících řádcích bychom chtěli dát prostor právě oněm skrytým vrstvám, které zásadně ovlivňují životnost balkonů a teras.
Souvrství konstrukcí balkonů a teras by mělo být řešeno projektem, který vychází z jejich umístění, rozlohy, členitosti a samozřejmě zohledňuje další technická kritéria.

Cílem naší dlouholeté práce na výzkumu a vývoji vždy bylo a nadále bude vytvářet produkty šité na míru, které vám poskytnou vhodné řešení v každé situaci.

Podklady a jejich příprava

Při provádění rekonstrukcí na původní dlažby je potřeba zkontrolovat jejich stav. Dlaždice pevně spojené s podkladem lze ponechat a je možné na ně provést další vrstvy. Jestliže se dlaždice už oddělují, znějí dutě nebo jsou poškozené, pak je nezbytné jejich odstranění. Podkladní beton nebo cementový potěr se následně zbaví zbytků malt či lepidel a důkladně vyčistí. V zájmu získání funkční dlažby je důležité vytvořit vyrovnanou podkladní vrstvu ve spádu nejméně 1,5 %. To je možné provést např. pomocí lepicího tmelu nebo rychleschnoucí vyrovnávací stěrkovou hmotou.
Podklad nově budovaných teras tvoří obvykle roznášecí vrstva cementového potěru. V závislosti na rozloze a členitosti plochy by v potěru neměly chybět dilatační spáry umožňující jeho pohyb. Oddělení potěru od stěn a všech navazujících konstrukcí je samozřejmostí. V průběhu roku dochází vlivem změn teplot k roztahování – smršťování všech materiálů a nerespektování tohoto faktu je jednou z příčin známých poruch.

Důsledek chybějící dilatace.

TaB_vady_bez_dilatace.png

Oddělené cementové potěry se obvykle provádí v rovnoměrné tloušťce ≥ 5 cm. Ve vnějším prostředí je nespornou výhodou využití hmot s rychlým průběhem vytvrzení.

Hydroizolační vrstva

Před samotným položením dlaždic potřebuje podklad ochranu proti vnikání vody. Pro venkovní plochy se nejčastěji používají „slinuté“ dlaždice, které neumožňují prostup vodních par. Voda zůstává v podkladním cementovém potěru a v důsledku chemické reakce se následně objevují bílé „výkvěty“ na spárách či oplechování.  

Dlažba nemůže plnit funkci hydroizolační vrstvy.

Terasy_vady__bez_HI.png TaB_vady_bez_HI_01.png TaB_vady_vykvet.png

 

Kladení a spárování dlaždic 

Dlaždice lze pokládat do vhodných lepidel přímo na hydroizolační vrstvy. K tomuto účelu je možné využít zlepšené lepicí tmely na bázi cementu s vysokým podílem polymerů. Důležitou roli hraje způsob pokládky, pravidlem při lepení dlaždic v exteriéru je tzv. oboustranné nanášení tmelu. 

TaB_vady_podlepeni.png TaB_vady_podlepeni_01.png

Pokud zůstanou v lepicím loži kanálky po zubové stěrce, může se v nich hromadit voda, to neodvratně vede k separaci dlaždic.

Vliv vody a cyklů zmrazení/tání v zimním období. 

TaB_vady_mraz.png TaB_vady_ledospara.png

Častým požadavkem bývají co nejužší spáry, protože to umožňují přesně formátované dlaždice. Jistě, některé dlaždice jsou dnes rozměrově velmi přesné, avšak obkladač musí zohledňovat i další technické aspekty. Spáry mají v dlažbách své místo a také důležitou úlohu. Použitím velkoformátových dlaždic dochází k výraznému úbytku spár v ploše a důsledkem je nárůst pnutí. Koeficient tepelné roztažnosti cementového potěru je oproti keramickým dlaždicím téměř dvojnásobný.

 Projev pnutí v souvrství na dlaždicích obdélníkového tvaru, které jsou náchylnější ke zlomu.

TaB_vady_pnuti.png TaB_vady_pnuti_01.png 

Objemové změny v podkladu dokáže do určité míry odclonit HI vrstva, je však nezbytné přizpůsobit šířku spár spolu s přenesením dilatačních spár z podkladu až do finální krytiny. Rozdílný pohyb podkladní plochy a finální krytiny může vést ke vzniku mikrotrhlin podél boků dlaždic, voda má možnost pronikat do vrstev pod dlaždicemi.

TaB_vady_vykvet_kanal.png

Praktické zkušenosti odborných firem a expertů v sousedních zemích vedly k vydání pokynu se zaměřením na provádění pokládky dlaždic v exteriérech. V Německu byla nedávno vydána technická norma, která pro keramické dlaždice kladené do cementových tmelů v exteriéru doporučuje omezení formátů na velikost do 0,2 m2 a maximální délku strany dlaždice 60 cm. V Rakousku jsou tato pravidla ještě přísnější.

Plně zalité spáry umožňují snadné čištění povrchů. Optimálních výsledků lze dosáhnout pomocí rychleschnoucích spárovacích hmot se sníženou nasákavostí. Dilatační spáry lze uzavřít elastickými tmely.

 BaTerasy_S3_kapky.png

Balkony a terasy jsou nemilosrdně vydány na pospas povětrnostním vlivům, které pro konstrukce představují obrovskou zátěž. Spojení špičkových produktů Botament, odborného přístupu a svědomitého provedení je příslibem dlouhodobě funkčních dlažeb také na balkonech a terasách.

BaTerasy_dest.png   BaTerasy_snih.png

 

Návrhy provádění

Konvenční provedení | Hydroizolační stěrky | keramická dlažba

BaT_BT_HI_sterky_sch.png 

Konvenční provedení | Hydroizolační fólie | keramická dlažba | Balkon se zateplením

BaT_BT_folie_sch.png

Instruktážní video › AE


Konvenční provedení | Terasa nad obytnou místností

BaT_BT_HI_obyt_sch.png
Unikátní systém pro terasy a balkony – Terrachamp 2.0

      Spolu s konvenčním řešením nabízí firma Botament systémovou skladbu, která je unikátní nejen recepturami ale také vlastnostmi používaných hmot. Na hydroizolační povlak je v tomto případě možné lepit dlaždice o délce strany až 100 cm dvousložkovým lepicím tmelem Botament BTK200 TERRACHAMP a to bez aplikace metody oboustranného nanášení! Po vytvrzení lepidla lze přistoupit ke spárování hmotou MULTIFUGE® Diamond MAX, která se pyšní skvělou zpracovatelností a stálostí barev. Lepicí tmel ani spárovací hmota neobsahuje cement a je tak potlačena možnost tvorby nevzhledných výkvětů.

BaT_BT_HI_TC_sch.png

Odkaz › detailnější popis


Speciální systémové řešení | Lepení dlažeb hmotou RD2 – reaktivní hydroizolací

 BaT_BT_HI_RD2_sch.png

Video_RD2_schody_03.png 

Odkaz › lepení dlaždic na schodišti

 

Hydroizolační stěrky & krytiny na terče

Terasy a balkony s krytinami na terčích jsou stále oblíbenějším řešením v bytové výstavbě. Najdou uplatnění v novostavbách i při rekonstrukcích. V zájmu zajištění odolnosti a pohodlí při užívání po celá léta, je velmi důležitá volba správné hydroizolace.

Dokument pdf...

Odkaz › video provádění terasy

 

MÁTE ZÁJEM
S NÁMI SPOLUPRACOVAT?

KONTAKTUJTE NÁS