Sanace a kosmetika betonu

Odloupané a odprýskané části železobetonových prvků představují riziko pro ocelovou výztuž a tím bývá ohrožena celá konstrukce.

Pomocí produktů pro sanaci betonových konstrukcí lze poškozená místa jednoduše a rychle uvést do pořádku. Kosmetika betonu poslouží k nápravě vzhledu a drobných vad.

Opravy betonu

Kosmetika betonu

Betonoptik

Cement

MÁTE ZÁJEM
S NÁMI SPOLUPRACOVAT?

KONTAKTUJTE NÁS