FAQ

Připravili jsme pro vás nejčastější odpovědi na vaše otázky. Pokud nenajdete odpověď, neváhejte nás kontaktovat.

K profesionální přípravě podkladů vždy patří vhodný základní nátěr, či kontaktní vrstva v závislosti na druhu podkladu.

Úkolem penetrací na savých površích je především navázání zbytkového prachu, snížení nasákavosti stavebních hmot, resp. vytvoření plochy s rovnoměrnou nasákavostí. Cílem je zamezení nadměrnému úbytku vody z navazujících samonivelačních stěrek nebo lepicích tmelů a zajištění jejich optimální přilnavosti.

Pro nasákavé podklady jako potěry cementové, na bázi síranu vápenatého (anhydrit), pórobetony, vápenopískové cihly, sádrové prvky a minerální omítky je tou správnou volbou podkladní zpevňující nátěr D 11.

Hladké, nenasákavé podklady jako staré dlaždice, vodou nerozpustné nátěry a vrstvy, stejně jako lité asfaltové potěry i mnohé podklady ze dřeva lze opatřit multifunkčním kontaktním nátěrem D 1 Speed. Všestranný produkt se vyznačuje rychlostí, vysokou plošnou vydatností a obsažený křemičitý písek napomáhá potřebnému navázaní minerálních lepidel a stěrkových hmot.

Plochy stěn a podlah se mnohdy nacházejí ve stavu, kdy není možné přímo na ně klást krytiny bez předchozí nápravy rovinnosti. To platí zejména při rekonstrukcích, ale také v novostavbách bývá vyrovnání podkladu zapotřebí. Důvodem může být dosažení nezbytných normativních tolerancí na rovinnost pro kladení obkladů a dlažeb nebo nutnost vyplnění porušených míst a výlomů.

Nehledě k tomu se v mnoha případech musí vytvořit spádové vrstvy pro spolehlivé odvedení vody, jako např. na balkónech nebo v koupelnách.

K těmto účelům se hodí stabilní materiály jako M 200, vyrovnávací hmota (do 30 mm) s vyšší vydatností a rychlým vytvrzením. Případně rychlovazná cementová malta M 100 (od 3 do 50 mm). Produkty lze použít ve vnitřním i vnějším prostředí a přibližně za 2 hodiny je na ně možné nanášet další vrstvy.

Optimálním prostředkem pro dorovnání podlah jsou samonivelační hmoty. Obvykle se používají k celoplošné egalizaci podkladu a spolu s plynulým a jednoduchým zpracováním vytvářejí perfektní podklad pro různé druhy podlahových krytin. Samonivelační hmoty bývají nepostradatelné pod velkoformátové dlaždice a také podlahové krytiny jako PVC či linolea vyžadující vysokou rovinnost, které nelze docílit pomocí běžných potěrů.

Všestrannou použitelnost nabízí samonivelační stěrka M 50 (do 15 mm), která je pochozí již po uplynutí cca 3 hodin a dlažbu lze pokládat zhruba po 6 hodinách.

Specialistou na kritické podklady (např. dřevěné podlahy) je samonivelační hmota s obsahem armovacích vláken M 53 Extra. Produkt poskytuje dodatečnou jistotu redukcí tvorby trhlin, lze jej nastavit křemičitým pískem a nanášet do celkové tloušťky 40 mm.

Nejen při provádění rekonstrukcí jsou vyžadovány hmoty umožňující rychlý postup aby bylo možné prostory co nejrychleji znovu užívat.

Cementový potěr M 56 SpeedFM je možné zadláždit již po ~ 4 hodinách, vhodnou alternativou rovněž na bázi cementu může být M 54FM, který lze dláždit zhruba po 24 hodinách. Oba produkty jsou vhodné pro vytvoření spojených, oddělených i plovoucích potěrů do tloušťky 80 mm a lze je využít též pro zabudování podlahového topení.

Trhliny v potěru je vhodné spíše fixovat zalitím pryskyřicí a tím napomoci stabilizaci daného podkladu, samozřejmě také zohlednit povahu trhlin.

Za účelem fixace trhlin v potěrech lze použít kotevní pryskyřici R 70. Jedná se o dvousložkovou hmotu s velmi rychlým vytvrzením a lze ji aplikovat bez nutnosti vkládání příčných sponek.

Pozn.: Po sejmutí původních PVC krytin ve starších budovách bývá často narušena povrchová pevnost potěrů (sprašují). Na zpevnění povrchové vrstvy je možné použít produkt D 12. V případě nízké pevnosti struktury potěru je výhodnější takovou vrstvu zcela odstranit a nahradit novým potěrem.

Vlhkost vyskytující se ve vnitřním či vnějším prostředí bývá nejčastější příčinou poškození keramických krytin a současně též podkladních ploch na stěnách i podlahách. Vhodný hydroizolační systém dokáže spolehlivě chránit choulostivé plochy nejen před vlhkostí, ale také před netlakovou a tlakovou vodou. Při provádění hydroizolačních povlaků, či vrstev záleží na každém detailu, např. na svědomitém a spolehlivém zapracování všech těsnicích pásek a manžet.

Výběr hydroizolačních hmot by měl vždy vycházet z předpokládaného zatížení v dané oblasti. V sortimentu výrobků Botament lze nalézt hydroizolační hmoty pro většinu oblastí, tedy od koupelny, přes balkóny a terasy až po spodní stavbu, za všechny lze jmenovat např. zcela jedinečnou recepturu BOTAMENT® RD 1 Universal.

Výsledné zabarvení vždy ovlivňuje množství záměsové vody, vlhkost a teplota okolního prostředí, nasákavost spárovaných materiálů a podkladu, což platí všeobecně pro všechny cementové spárovací hmoty bez ohledu na jejich výrobce. Na posouzení barvy spárovací hmoty ve spáře se také podílí vnímání barev lidským zrakem, kdy podstatnou roli hraje i barva obkladaček a dlaždic.

Shoda barev ve vzornících se spárami v obkladech a dlažbách bývá diskutované téma. Dokladem toho je pojednání v odborné publikaci – »Příručka pro obkládání keramikou, sklem a kamenem« vydané v České republice Silikátovým svazem. „Barevný soulad a odolnost proti skvrnám se liší v závislosti na několika faktorech: nasákavost obkladového prvku (s nižší nasákavostí obecně dosáhnete světlejší odstín), zvolené barvy spárovací hmoty, použití polymeru nebo vody, množství vody použité při míchání a čištění, doba zrání před čištěním, provedení spárovací malty, hloubky spár, povrchové úpravy spár, vlhkosti a mnoha dalších parametrech. Barva připravená na místě se může výrazně lišit od vzorků barvy připravených průmyslově. Mnoho spárovacích malt má za mokra tmavší odstín.“ Na základě výše uvedených faktů mohou vzorníky sloužit pouze k vytvoření přibližné představy o vzhledu spár a nelze je považovat za absolutní referenční podobu barev.

MÁTE ZÁJEM
S NÁMI SPOLUPRACOVAT?

KONTAKTUJTE NÁS