Průmyslové objekty

V průmyslových provozech jsou na povrchy stěn a podlah kladeny vysoké nároky. Povrchové vrstvy zde musí odolávat působení chemikálií, vyšším teplotám i mechanické zátěži.

Sanitační prostředky bývají často také velmi agresivní a proto je nezbytné volit produkty vždy s ohledem na očekávané zatížení.

Průmyslové objekty – izolování

Průmyslové objekty – lepení

Průmyslové objekty – spárování

MÁTE ZÁJEM
S NÁMI SPOLUPRACOVAT?

KONTAKTUJTE NÁS