RA_170_20_m.png

RA 170

Izolační reaktivní pryskyřice 2 sl.

Detailní popis

RA 170 slouží k vytváření spojených izolačních vrstev pod keramické dlaždice ve vnitřním i vnějším prostředí.  Produkt RA 170 je vhodný zejména pro použití do bazénů a izolování v oblastech, které budou vystaveny silnému zatížení vodou spolu s chemikáliemi, jako například v potravinářském průmyslu nebo mycích linkách automobilů. Kromě toho lze hmotou RA 170 vytvářet ochranné vrstvy na podlahách v garážích a sklepích.

Výhody

  • vysoce elastická
  • překlenuje trhliny
  • přezkoušeno pro působení vody ve třídách W0-I až W3-I dále pro W1-B a W2-B (dle DIN 18534)
  • odolná proti přidruženému působení chemikálií dle předpisu PG-AIV-B (SRN)
  • vysoká chemická odolnost

Barva: šedá

 

Spotřeba

~ 1,1 kg/m2/mm

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Nové nařízení Komise EU 2020/1149 v rámci směrnice REACH › pro používání produktů obsahujících diisokyanáty (Příloha XVII)

V zájmu bezpečného zacházení s produkty obsahujících diisokyanáty si prosím přečtěte následující dokumenty.

Informační dopis   

Návod na absolvování školení a získání certifikátu

Základní doporučení k postupu při zpracování

Balení

Balení Přepravní jednotka Číslo výrobku EAN - kód
9 kg plechová nádoba/ párový obal A+B 5493070 023 5609 4030905120202

MÁTE ZÁJEM
S NÁMI SPOLUPRACOVAT?

KONTAKTUJTE NÁS