Provádění obkladů a dlažeb – velkoformátové dlaždice

Dlaždice větších rozměrů představují trend současné doby a jsou velmi často používány jak v privátní výstavbě, tak ve veřejných objektech jako např. autosalónech, nákupních centrech, či nádražích.

Detailní popis

Provádění obkladů a dlažeb

Velkoformátové dlaždice

Při kladení velkoformátových dlaždic je nezbytné věnovat pozornost celé řadě technických hledisek.

Obklady a dlažby z velkoformátových desek jsou podstatně náchylnější k poruchám, přičemž častou příčinou je pnutí mezi podkladem a krytinou. Vzhledem k rozdílné roztažnosti obvyklých podkladů a keramických dlaždic je vhodné mezi ně vložit dělicí vrstvu, která může výrazně snížit rizika. Důležitou úlohu v souvrství sehrávají dilatační spáry, jejichž rozvržení a šířka má vycházet z vlastností podkladu, členitosti plochy při zohlednění tepelné roztažnosti daného podkladu oproti keramickým dlaždicím.

Tenká dělicí rohož BOTAMENT® DE se výborně hodí ke snížení rizika vzniku trhlin na kritických podkladech při zachování velmi nízké konstrukční výšky. Především při sanacích je nespornou výhodou minimální výška a váha geotextilního rouna.

Vhodnými podklady rohože DE mohou být např. cementové potěry, anhydritové, magnezitové, nebo zapískované asfaltové potěry, dobře zakotvené staré parketové povrchy a staré keramické či kamenné povrchy, dřevotřískové desky, nebo smíšené podklady.

Ke zkracování není zapotřebí speciálního nářadí a postačí běžný odlamovací nůž, nebo nůžky. Velmi nízká plošná hmotnost rohože usnadňuje manipulaci, a tak je i provádění separační vrstvy pomocí DE tenké dělicí rohože velmi hospodárné. Rohože se kladou s překrytím 4 cm a musí se patřičně zatlačit do lepivého lůžka tmelu – nejlépe pomocí tvrdého gumového válečku, nebo dřevěného hladítka, tak aby nedocházelo k tvorbě bublin, dále je vhodné vyloučit napojení rohoží  do kříže. Pro uložení tenké dělicí rohože DE na mladé betony, či na dřevěné podklady se hodí jednosložková flexibilní izolační hmota MD 1 Speed.

Velikost formátů výrazně ovlivňuje proschnutí a vytvrzení lepidel, zvláště na podlahách je proto výhodné použití rychleschnoucích lepicích tmelů. Vzhledem k nerovnostem samotných dlaždic bývají vhodnou volbou lepidla, která lze použít také v silnějších vrstvách. Doporučované provádění kombinované metody lepení (nanášení na podklad & kontaktní vrstva na rub dlaždic) napomáhá vytvoření lepicího lůžka téměř bez dutin, což je přínosné zejména u tenkých dlaždic, které jsou náchylnější ke zlomení. V souvislosti s velkoformátovými dlaždicemi se také hovoří o deformovatelných lepidlech, resp. jejich příznivém vlivu na funkčnost souvrství. V tomto segmentu se můžeme pochlubit řadou spolehlivých produktů, které se vyznačují vynikající zpracovatelností a mimořádnou vydatností. Jedním z nejčastěji používaných je např. M 29 HP C2 E S1 prémiový lepicí tmel na bázi tekutého lože. Žhavou novinkou letošního roku je lepidlo M 21 HP Speed C2 FTE S1 s možností volitelné konzistence. Tímto všestranným produktem lze vytvořit konzistenci vhodnou pro pokládku dlaždic na stěnách a v případě potřeby získat konzistenci tekutého lůžka pro lepení na podlahách. Při více než komfortní době zpracovatelnosti je možné položené plochy spárovat už po uplynutí 2 hodin.

Velkoformátovým dlaždicím jistě sluší plné spáry, provedené jemnou, rychleschnoucí spárovací hmotou Multifuge Fine Speed na bázi cementu, nebo ušlechtilou epoxidovou hmotou Multifuge Diamond MAX. Správné funkčnosti dilatačních a obvodových spár přispívá elastický tmel S 5SUPAX

 

Postup práce:

Podklad – při rekonstrukcích se často vyskytují smíšené podklady.

057_RTP_obyv_DE.jpg

 

Podklad – potěry s trhlinami.

058_RTP_obyv_DE.jpg 

Podklad – OSB desky (pero|drážka).    

059_RTP_obyv_DE.jpg

Podklad – odstranění  nerovností /nepevných vrstev.

060_RTP_obyv_DE.jpg

Podklad – dřevěné desky důkladně stabilizovat, přišroubovat k podkladu.

061_RTP_obyv_DE.jpg 

• Ke zkracování postačí běžný odlamovací nůž, nebo nůžky.

062_RTP_obyv_DE.jpg 

• Na dřevěných podkladech lze lepit dělicí rohož DE přímo do produktu MD 1 Speed.

 063_RTP_obyv_DE.jpg

• Flexibilní MD 1 Speed přispívá k pružnému spojení s podkladem.

064_RTP_obyv_DE.jpg 

• Dělicí vrstva napomáhá snížit rizika vyplývající z rozdílné roztažnosti obvyklých podkladů a keramických dlaždic.

065_RTP_obyv_DE.jpg

• Pro následné lepení keramických dlaždic je nejčastěji používaný prémiový lepicí tmel M 29 HP C2 E S1 na bázi tekutého lože. 

066_RTP_obyv_DE.jpg 

• M 21 HP Speed C2 FTE S1 s možností volitelné konzistence, poskytuje komfortní dobu zpracovatelnosti (~45 minut) a položené plochy lze spárovat už po uplynutí 2 hodin. 

067_RTP_obyv_DE.jpg 

• Lepení dlaždic

068_RTP_obyv_DE.jpg 

 

Podrobný postup zpracování vyhledejte prosím v aktuálních technických listech.

MÁTE ZÁJEM
S NÁMI SPOLUPRACOVAT?

KONTAKTUJTE NÁS