Provádění obkladů a dlažeb – utlumení kročejového hluku

Velkou roli při plánování podlahových konstrukcí v pozemním stavitelství představují také požadavky na protihlukovou izolaci. Tento problém se týká především bytových objektů, kde jsou samostatné bytové jednotky nad sebou. Rovněž při provádění přestaveb ve starých budovách je často vyžadováno utlumení kročejového hluku.

Detailní popis

Provádění obkladů a dlažeb

Utlumení kročejového hluku

Jistotu bezvadného provedení keramických krytin na kritických podkladech, jakými jsou např. dřevotřískové a OSB desky, smíšené podklady, mladé betony či potěry s trhlinami, je možné získat zabudováním systémového dělicího prvku. Dělicí deskou na utlumení kročejového hluku BOTAMENT® TE je dosaženo snížení kročejového hluku o 14 dB, přezkoušeno dle normy EN ISO 140 – 8.

 

Postup práce:

1. Kontaktní nátěr lakovaných prken produktem D 1 Speed, alternativou na dřevěných podkladech je E 120 se vsypem sušeného křemičitého písku. 

 0231_RTP_kriticke_utlum.jpg

2. Jednoduché zkracování dělicích desek TE nožem na koberce.

024_RTP_kriticke_utlum.jpg 

3. Kladení dělicích desek TE do lepicího lůžka tmelu MULTISTONE®. Po vytvrzení lepidla je nutné překrýt styčné spáry mezi deskami samolepicí páskou o šířce nejméně 20 mm, aby se zabránilo vzniku zvukových mostů.  

025_RTP_kriticke_utlum.jpg 

4. Kladení dlaždic na dělicí desky do lepicího lůžka tmelu MULTISTONE®.

026_RTP_kriticke_utlum.jpg

5. Spárování dlaždic hmotou MULTIFUGE® Fine Speed.

027_RTP_kriticke_utlum.jpg 

6. Omytí spár bez závoje.

028_RTP_kriticke_utlum.jpg 

Podrobný postup zpracování vyhledejte prosím v aktuálních technických listech.

MÁTE ZÁJEM
S NÁMI SPOLUPRACOVAT?

KONTAKTUJTE NÁS