Moderní hydroizolace staveb – ruční zpracování produktů RD 1 Universal | RD 2 The Green1

Produkty BOTAMENT RD 1 a RD 2 se vyznačují obzvlášť dobrými vlastnostmi při zpracování.

Detailní popis

Reaktivní hydroizolace:

Ruční zpracování

Krémová konzistence umožňuje nanášení hladítkem, nebo štětcem. Protože zpravidla není nutná penetrace ani vkládání armovací tkaniny je zpracování velmi efektivní.

Postup

1. Pro rozmíchání produktu Botament® RD 2 nasypat práškovou komponentu do tekuté složky. Při odběru dílčích množství dát nejprve tekutou složku do čistého kbelíku.

Polymery_zpracovani_001.png

2. Prášek vsypat do tekuté složky. Dílčí množství nejprve odvážit, přičemž musí váha stát na pevném podkladu.

Polymery_zpracovani_002.png

3. Sypkou a tekutou složku rozmíchávat strojně po dobu minimálně 2 minut (doporučení: spirálová metla). Produkt Botament® RD 1 je připravený k použití a nemusí se rozmíchávat. Odebírání dílčího množství je tak jednodušší. 

Polymery_zpracovani_003.png

4. Minerální podklady předem navlhčit, přičemž je nežádoucí lesklý povrch.

Polymery_zpracovani_004.png

5. Pro zlepšení přilnavosti, uzavření pórů a lunkrů provést tenkou uzavírající vrstvu. Aplikaci této vrstvy provádět svědomitým zatřením hmot Botament® RD 1 | RD 2 na podklad hranou hladítka.

Polymer_uvod_H_uzaver_001.png

6. První izolační vrstvu nanést teprve po zřetelné změně zabarvení uzavírající vrstvy, čímž je indikováno vytvrzení. 

Polymery_zpracovani_006.png

7. Nenasákavé podklady, např. kov, či staré živičné izolační vrstvy, vyčistit a uzavírající vrstvu nanést na suchý podklad.

Polymery_zpracovani_007.png

8. První izolační vrstvu nanést na proschlou uzavírající vrstvu. Za účelem optimálního rozprostření materiálu, případně zajištění rovnoměrné tloušťky hydroizolační vrstvy, je vhodné použít zubovou stěrku.

Polymery_zpracovani_008.png

9. Zuby v čerstvém stavu zahladit, aniž by docházelo k setření nanesené hmoty. Po proschnutí nanést stejným postupem také druhou vrstvu.

Polymery_zpracovani_009.png

Podrobný postup zpracování vyhledejte prosím v aktuálních technických listech.

MÁTE ZÁJEM
S NÁMI SPOLUPRACOVAT?

KONTAKTUJTE NÁS