Moderní hydroizolace staveb – příprava podkladu

Pečlivá příprava podkladních ploch je vždy nezbytným krokem pro zajištění optimálního spojení produktů Botament RD 1 Universal a RD 2 The Green 1 s podkladem.

Detailní popis

Reaktivní hydroizolace:

Přezkoušení a příprava podkladu

Všechny podklady musí být únosné, musí disponovat dostatečnou pevností a v okamžiku provádění hydroizolačních prací nesmí být namrzlé.

Ověření podkladu

1. Zkouškou poklepáním mohou být vyhledána dutá místa.

Polymery_priprava_podkladu_001.png

2. Tzv. „stírací“ zkouškou pomocí drátěného kartáče lze zjistit míru uvolňování písku z povrchu.

Polymery_priprava_podkladu_002.png

3. Prostřednictvím mřížkové vrypové zkoušky je možné posoudit pevnost povrchu (obzvlášť omítek nebo vyrovnávacích malt). 

Polymery_priprava_podkladu_003.png

4. Při vysokých pevnostech povrchu nedochází k odlamování hrotů vyrytých kosočtverců.

Polymery_priprava_podkladu_004.png

5. Živičné hydroizolace se dají narušit rozpouštědlem. Při odpovídající únosnosti lze na starou hydroizolaci nanést novou vrstvu.

Polymery_priprava_podkladu_005.png

6. Hydroizolace obsahující dehet nelze rozpustit. V těchto případech je nutný zvláštní režim při nakládání s odstraněnými vrstvami. 

Polymery_priprava_podkladu_006.png

Příprava podkladu

1. Odstranit cementové výpotky a volné části.

Polymery_priprava_podkladu_007.png

2. Srazit hrany.

Polymery_priprava_podkladu_008.png

3. Odstranit prach a zbytky po broušení. Pokud se z betonových podkladů odstraní cementový povlak (výpotek) a zůstanou viditelná zrna kameniva, bývají podklady zpravidla únosné.

Polymery_priprava_podkladu_009.png

4. Vadná místa > 5 mm uzavřít produktem M 200 nebo M 36 Speed. Otevřené spáry a vadná místa ≤ 5 mm vyplnit RD 1 a RD 2 během nanášení uzavírající vrstvy.

5. Podklady s lehkým uvolňováním písku penetrovat nátěrem D 12 pro hloubkové zpevnění.

 

 

Podrobný postup zpracování vyhledejte prosím v aktuálních technických listech.

MÁTE ZÁJEM
S NÁMI SPOLUPRACOVAT?

KONTAKTUJTE NÁS