Příprava podkladu – vyrovnání stěn a podlah

Plochy stěn a podlah se nenacházejí vždy ve stavu, kdy je možné okamžitě klást krytiny bez předchozích přípravných opatření.

Detailní popis

Příprava podkladu

vyrovnání stěn a podlah

Při sanačních pracích je vyrovnání podkladu žádoucí téměř vždy, ale potřeba dorovnání může vyvstat i v novostavbách. Důvodem může být dosažení nezbytných normativních tolerancí na rovinnost pro kladení obkladů a dlažeb nebo nutnost vyplnění porušených míst, ale také otevřených styčných spár a výlomů. Nehledě k tomu se musí v mnoha případech vytvořit spádové vrstvy pro spolehlivé odvedení vody, jako např. na balkónech nebo v koupelnách.

K těmto účelům se hodí vydatná vyrovnávací hmota M 200 (až 50 mm, při naplnění pískem), příp. rychlovazná cementová malta M 100 (od 3 do 50 mm). Produkty lze použít ve vnitřním i vnějším prostředí a již zhruba za 2 hodiny je na ně možné nanášet další vrstvy.

 

Postup práce:

1. vytvoření spádové vrstvy hmotou M 100 v koupelně

001_RTP_podklad_vyrovnani.jpg 

2. vyrovnání křivých stěn výrobkem M 100 ve vrstvě do 50 mm

002_RTP_podklad_vyrovnani.jpg 

3. vrstvy téměř od „nuly“, pomocí vydatné vyrovnávací hmoty M 200

003_RTP_podklad_vyrovnani.jpg

4. úprava povrchu stěrky hladítkem

004_RTP_podklad_vyrovnani.jpg  

Podrobný postup zpracování vyhledejte prosím v aktuálních technických listech

MÁTE ZÁJEM
S NÁMI SPOLUPRACOVAT?

KONTAKTUJTE NÁS