Příprava podkladu – potěry

Rychlovazné potěry pro získání únosného podkladu již v krátkém čase.

Detailní popis

Příprava podkladu

vytvoření potěrů

Pokud se ve starých cementových potěrech nebo betonech vyskytují výlomy nebo poruchy, mohou být jednoduše a bez komplikací zapraveny pomocí rychlovazného potěru M 56 SpeedFM. V mnoha případech už nelze starý potěr zachránit nebo není k dispozici žádný. Zvláště při provádění sanací v obytných budovách jsou poptávány systémy, které lze v co nejkratší době zadláždit případně opatřit podlahovou krytinou a co nejrychleji znovu užívat. Nový potěr M 56 Speed FM je možné zadláždit již po ~ 4 hodinách. Dlouhá doba potřebná k vytvrzení a vysychání je tak minulostí. Před prováděním opravných prací nebo uložením nového potěru zafixovat případné trhliny v pevném podkladu dvousložkovou kotevní pryskyřicí R 70.

 

Postup práce:

1. ukládání směsi M 56 SpeedFM na separační fólii, podél stěn okrajová páska

0051_RTP_podklad_poter.jpg 

2. zhutnění a následné stažení potěru latí

006_RTP_podklad_poter.jpg 

3. hlazení potěru

007_RTP_podklad_poter.jpg

4. případné „zatažení“ potěru

008_RTP_podklad_poter.jpg  

Podrobný postup zpracování vyhledejte prosím v aktuálních technických listech

MÁTE ZÁJEM
S NÁMI SPOLUPRACOVAT?

KONTAKTUJTE NÁS