Příprava podkladu – penetrace a kontakt

K profesionální přípravě podkladů vždy patří vhodný základní nátěr a kontaktní můstek.

Detailní popis

Příprava podkladu

penetrace a kontakt

Pro nasákavé podklady jako potěry cementové, na bázi síranu vápenatého, pórobetony, vápenopískové cihly, sádrové prvky a minerální omítky je tou správnou volbou podkladní zpevňující nátěr D 11. Penetrací dojde k navázání zbytkového prachu na površích a v pórech. Nátěr D 11 navíc snižuje nasákavost stavebních hmot a vytváří celou podkladní plochu s rovnoměrnou savostí. Tím se zabrání rychlé ztrátě vody z navazujících samonivelačních stěrek nebo lepicích tmelů a zajišťuje se jejich optimální přilnavost.

NOVINKOU je rychlý, multifunkční kontaktní a penetrační nátěr D 1 Speed ředitelný vodou. Lze využít pro nasákavé a zároveň nenasákavé podklady. Křemičitý písek obsažený v nátěru zprostředkovává potřebné spojení navazujících minerálních stavebních hmot k podkladu. Jedinečnou recepturou lze docílit drsného povrchu při velmi nízké spotřebě a již za hodinu je možné lepit, či lít samonivelační hmotu.

Oblasti použití

Kontaktní nátěr nenasákavých podkladů (neředěný)

 • glazované i neglazované dlaždice
 • přírodní a technické kameny
 • vodou nerozpustné nátěry pevně zakotvené v podkladu
 • tenkovrstvá lepidla na koberce
 • hutněné kletované betony
 • impregnované OSB desky a prkna
 • lité asfaltové potěry

Penetrace nasákavých podkladů (ředěný vodou 1:1 – 1:2)

 • beton, lehčený beton a pórobeton
 • zdivo
 • potěr cementový (CT) a ze síranu vápenatého (CA)
 • cementová, vápenná, sádrová omítka
 • cementotřískové desky
 • sádrokarton

Postup práce:

1. penetrace nasákavých podlahových ploch produktem D 11

0091_RTP_podklad_kontakt.jpg 

2. na stěnách lze natírat D 11 pomocí štětce

010_RTP_podklad_kontakt.jpg 

3. kontakt na staré dlaždice výrobkem D 1 Speed

4. kontaktní nátěr se provádí v tenké vrstvě při spotřebě ~ 100 g/m2

 

Vytváření kontaktních vrstev

Alternativně k nátěrům je možné vytvářet kontaktní vrstvy z hmot na cementové bázi obsahujících vysoký podíl polymerů. K tomuto účelu je zvláště vhodná lehce zpracovatelná flexibilní stěrková hmota MD 1 Speed

012_RTP_podklad_kontakt.jpg 

Podrobný postup zpracování vyhledejte prosím v aktuálních technických listech.

MÁTE ZÁJEM
S NÁMI SPOLUPRACOVAT?

KONTAKTUJTE NÁS